Onze inzet voor het milieu

Wie grondstoffen en energie gebruikt, moet ervoor opletten dat hij de tak waarop hij zit niet afzaagt. Duurzame ontwikkeling is met andere woorden een verplichting en geen optie. Want alleen een intact milieu garandeert de toekomst van onze kinderen.NOMAWOOD legt in alles wat het bedrijf doet verantwoordelijkheidszin aan de dag. Wij onderschrijven volledig het initiatief “Responsible Care” van de chemiesector. Dit wereldwijde initiatief is een vrijwillige bijdrage tot het oplossen van globale milieuproblemen op de activiteitsdomeinen van de chemische sector. Bovendien houden wij ons aan het nieuwe verordening van de EU betreffende het registreren, beoordelen en autoriseren van chemische stoffen, afgekort tot REACH. Ook hebben wij al sinds 1988 het initiatief genomen om af te zien van het gebruik van CFK’s en HCFK’s en recycleren wij bijna 100% van de polymeerresidu’s bij onze productie.
Een andere manier om het milieu te beschermen en tegelijk ons bedrijf te versterken bestaat erin een gesloten koelwatercircuit te installeren. Hierdoor daalt niet alleen het gehalte oppervlakteactieve stoffen in het afvalwater, maar ook ons eigen verbruik van stromend water.

Top